dr Barbara Mróz Gorgoń Instytut Marketingu – UE we Wrocławiu

Dr Barbara Mróz-Gorgoń – pasjonatka brandingu i wzornictwa usług.
Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 2012 roku). Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności dotyczących strategii marki, brandingu oraz współczesnych trendów w zarządzaniu i marketingu strategicznym. Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe: Dziennikarstwo i PR. Lektor Summer School Poland. Opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: PRoMOTION. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów programu Ersmus, w takich krajach, jak m.in.: Wielka Brytania, Czechy, Portugalia, Włochy, Litwa, Łotwa i Tajlandia.

Barbara Mróz-Gorgoń, PhD. – an academic passionate about branding and service design. She specializes in brand image. Since 2012 – an Assistant Professor in the Department of Fundamentals of Marketing at the Institute of Marketing at the University of Economics in Wroclaw. She published many articles and her research areas are: management and marketing, including- brand strategies, branding, and new trends and challenges in strategies of marketing and management. Editor of Wrocław University of Economics Scientific Journals. She graduated from Wroclaw University of Economics and the University of Wroclaw, where she completed postgraduate studies in Journalism and PR. Lector of Summer School Poland (Wrocław University of Economics). She is also a Supervisor of Students’ Marketing and Management Association – proMOTION – which operates under Department of
Marketing Fundamentals, Faculty of Economic Sciences, Wroclaw University of Economics (since 2013). She participated in many international conferences and trips Erasmus, in countries such as m.in .: United Kingdom, Czech Republic, Portugal, Italy, Latvia, Lithuania and Thailand.

12729085_10153920472612320_719194778520366269_n